Psikolojik Sorunlar

Çocuklarda rastlanan çeşitli ruhsal sıkıntılardan bazıları şunlardır;

Dikkat eksikliği ve Aşırı hareketlilik (hiperaktivite)

Öğrenme Güçlüğü

Okula uyum adaptasyon problemleri,

Davranış bozukluğu

Kaygı ve korku bozukluğu

Yeme bozuklukları ve Uyku bozuklukları

Otizim spekrum bozukluğu

Alt Islatma ve Dışkı Kaçırma problemleri,

Depresyon, Çocukluk Çağı Travmaları, Boşanma/ebveyn ölümü sonrası duygusal problemler

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklar/Ergenler; Bu çocuklar çoğu zaman dikkatini ayrıntılara veremez ya da okul ödevlerinde, işlerinde ya da diğer etkinliklerinde dikkatsizce hatalar yapar, üzerine aldığı görevlerde ya da oynadığı etkinliklerde dikkati dağılır, kendisine konuşulduğunda dinlemiyormuş gibi görünür, yönergeleri izlemez ve okul ödevlerini tamamlayamaz, zihinsel çabayı gerektiren görevlerden kaçınır ve unutkandır. Bazen bu duruma hiperaktivite de eşlik edebilir ve çocuk sınıfta ya da oturması beklenen diğer durumlarda oturduğu yerden kalkar, sakin bir biçimde, boş zamanları geçirme etkinliklerine katılma ya da oyun oynama durumlarında zorlanır. Bu sebeple erken çocukluk döneminde dikkat eksikliği belirtilerini saptayabilmek ve çocuğun uygun psiko-eğitsel terapi desteğini almasını sağlamak onun gelecekte mutlu, uyumlu ve başarılı bir birey olabilmesine katkı sağlayacaktır.

Öğrenme Güçlüğü Olan Çocuklar;

Özel Öğrenme Güçlüğü olan çocuklar okula başladıklarında ortaya çıkan yazı, okuma veya aritmetik becerileri ile ilgili sorunlar nedeniyle zaman zaman “zeka sorunu” ya da “tembel” olduğu gibi yorumlarla karşılaşmaktadırlar. Oysa bu çocuklar normal veya normal üstü zekaya sahiptirler. Bu durum çocuğun özgüvenini sarsmakta ve kendisi ile ilgili olumsuz duygulara sahip olmasına neden olabilmektedir.

Davranış Bozukluğu Olan Çocuklar / Ergenler;

Davranış bozuklukları; çocuğun psikolojik, iç çatışmalarını davranışlarına aktarması sonucu ortaya çıkar. Hırçınlık, sinirlilik, saldırganlık, inatçılık, yalan söyleme, tırnak yeme, alt ıslatma, parmak emme, bir şeyler çalma, okuldan veya evden kaçma, küfür gibi davranışlar davranış bozukluklarına girer ve bu davranışlar çocuğun çevresindeki insanlar ile arasındaki uyumu bozar. Merkezimizde çocuklarda uyum ve davranış sorunları üzerinde çalışılırken çocuğun yaşına ve gereksinimlerine uygun olan bir psiko-pedagojik terapi yöntemi kullanılarak ve aileye de gerekli danışmanlık hizmeti sunularak davranış ve uyum sorunları çözümlenmeye çalışılır.

Korkular ve Kaygı Bozukluğu Olan Çocuklar / Ergenler

Ebeveynden Ayrılık Kaygısı, Sınav Kaygısı, Karanlık korkusu, Yaygın Kaygı Bozukluğu, Sosyal Kaygı, Panik atak gibi sıkıntılar yaşamaktadırlar.

İçinde Bulundukları gelişimsel süreçlerinden beklenmeyen yoğun endişe, korku ve kaygılar yaşarlar.

Hemen her gün ortaya çıkan birçok olay ya da huzursuz bir beklenti içinde bulunurlar.

Yaşadıkları kaygı ve korkudan kaçarak baş etmeye çalışırlar fakat bu durum yaşanan korku ve kaygının artmasına sebep olur.

Dikkatini yoğunlaştıramama, titreme, mide bulantısı, terleme, baş ağrısı/dönmesi, ve uykusuzluk gibi fiziksel şikayetler yaşadıkları korku ve kaygının bir sonucudur.

Alt Islatan veya Dışkı Kaçıran Çocuklar; Herhangi bir organik bozukluğu olmaksızın 4 yaştan sonra en az 3-4 ay süreyle ayda en az bir kez kakasını kaçırır veya en az 3 ay süre ile haftada en az iki kez yatağına ya da giysilerine idrar kaçırmanın tekrarlanmasıdır.

Gelişim Geriliği Olan Bebekler ve Çocuklar;

Çocuklardaki gelişim gecikmeleri değişik alan ve derecelerde ortaya çıkabilmektedir. Bunlar dil ve konuşma gecikmesi, kaba ve ince motor, duygusal ve sosyal, bilişsel ve düşünme becerilenin gelişiminde gecikmelerdir. Bu sebeple gelişim gecikmelerinin ilk işaretlerini anlamak erken teşhis ve müdahale için çok önemlidir. Erken ve yoğun eğitim, egzersiz ve terapilerle gelişim sürecinde normali yakalamak mümkün olabilmektedir.

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar; Eğer çocuğunuz:

Başkalarıyla göz teması kurmuyorsa,

İsmini söylediğinizde bakmıyorsa,

Söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa,

Parmağıyla ile istediği şeyi göstermiyorsa,

Oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa,

Akranlarının oynadığı oyunlara ilgi göstermiyorsa,

Bazı sözleri tekrar tekrar ve ilişkisiz ortamlarda söylüyorsa,

Konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa,

Sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa,

aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa,

Bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa,

Günlük yaşamındaki düzen değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa,

otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir.

Appointment

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.