Orta Kulakta Sıvı Birikmesi

SERÖZ OTİTİS MEDİA (ORTA KULAKTA SIVI BİRİKMESİ)

  • SERÖZ OTİTİS MEDİA orta kulakta sıvı birikmesidir. Normalde orta kulak boşluğunda sesi iletmek üzere kulak kemikçikleri ve hava bulunur.
  • Orta kulaktaki bu hava dengesi Östaki Borusu denilen orta kulaktan genize açılan bir kanal aracılığı ile sağlanır. Östaki Borusu dış ortamla orta kulak boşluğu arasındaki basıncı ayarladığı gibi orta kulaktaki sıvının da boşalmasında yardımcıdır.
  • Östaki Kanalının herhangi bir sebeple fonksiyon  bozukluğu veya ani basınç değişikliklerine yetersiz cevabı seröz otitis mediaya neden olabilir.
  • Özellikle üst solunum yolu enfeksiyonu ve orta kulak enfeksiyonu sonrasında  orta kulakta sıvı sık gözlenen bir durumdur, normal şartlarda bu sıvı birkaç haftada boşalır. Bu sürecin uzaması veya işitme azlığı, baş dönmesi gibi semptomlara neden olması tedavi gerektiren durumlar ortaya çıkarabilir.

-Seröz Otitis Media’ya neden olan  başlıca sebepler nelerdir?

Orta kulak enfeksiyonları

Alerji

Üst solunum yolu enfeksiyonları

Büyümüş geniz eti

Ani hava basınç değişiklikleri ( uçağın alçalması veya yükselmesi sırasında )

  • Nasıl Tanı Konulur?

Detaylı bir öykü ve tam bir kulak burun boğaz muayenesiyle genellikle tanı konur. Orta kulaktaki basıncı ölçen kulak testi (timpanogram) ve ayrıntılı işitme testi istenebilir.

  • Tedavisi nasıldır?

Tedavi hastalığın süresi, muayene bulguları ve hastanın risk faktörlerine göre değişkenlik gösterir.

Yeni  bir enfeksiyondan sonra oluşmuş, risk faktörlerinin bulunmadığı, kulak zarının yapısında ciddi bir değişikliğe neden olmamış  durumlar genellikle takip edilir ve takipler sırasında geriler. Fakat uzamış ve risk faktörlerinin bulunduğu hastalarda cerrahi tedavi seçeceği gündeme gelebilir. Cerrahi tedaviler: Orta kulak boşluğundaki sıvının alınması, gerekirse kulak zarına ventilasyon tüpü yerleştirilmesi,  gerekirse geniz eti  alınmasıdır.

Seröz Otitis Media  nedeniyle takip edildiğiniz süre boyunca aşağıdakilerden biri veya birkaçı meydana gelirse  vakit kaybetmeden doktorunuza başvurunuz;

İşitmede aniden azalma

Kulak ağrısı

Baş dönmesi

Kulak akıntısı

**Ciddi uzamış seröz otiti bulunan çocuklarda konuşma geriliği, öğrenme güçlüğü ve davranış bozuklukları gelişebilir. Ayrıca orta kulak boşluğunda uzun süre bulunan sıvı kulak zarının yapısını  bozabilir. Bu nedenle mutlaka bir kulak burun boğaz uzmanı tarafından takip edilmesi önemlidir.

*** Erişkinlerde de tekrarlayan seröz otit  mutlaka  bir Kulak Burun Boğaz uzmanı tarafından ayrıntılı bir şekilde incelenmeledir.

Appointment

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.