ÖZGEÇMİŞİ

Psikolog Zeynep Yüksel Üsküdar Üniversitesinde onur derecesi ile psikoloji lisans eğitimini tamamlamıştır. Aynı zamanda Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programına onur derecesi ile devam etmektedir. Lisans süresince Çapa Çocuk Ergen Psikiyatri Servisinde, NP beyin hastanesinde ve çeşitli kliniklerde, klinik stajlarını yapmıştır. Lisans eğitimi, stajlarda ve yüksek lisansta edindiği tecrübelere ek olarak; Bilişssel Davranışçı terapi, Çocuk Merkezli Oyun terapisi, Deneyimsel Oyun terapisi, Gelişimsel Oyun terapisi, Yapılandırılmış oyun terapisi, çocuk ve Ergenlerde Bilişssel Davranışçı Terapi, Çocuklarda Davranış bozuklukları, Resim analizi, Çocuk Değerlendirme Testleri Çocuk Değerlendirme Testleri ( Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, CAT- Çocuk Algı Testi, Beier Cümle Tamamlama Çocuk Formu, Ebeveyn Tutum Ölçeği, AGTE(Ankara Gelişim Tarama Envanteri),Goodenough Harris Çocuk, Liebowitz Sosyal Fobi Belirtileri Ölçeği, Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi, Louissa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi, Gessel Gelişim Figürleri, Porteus Labirenti Testi), Moxo dikkat testi, Denver gelişim testi, Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği (WISC-R), MMPI- Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri Kısa süreli Çözüm Odaklı Terapi, Profesyonel Koçluk, Meditasyon ve Nefes Koçluğu, Uygulamalı Davranış Analizi, Özgül Öğrenme Güçlüğü Testleri ve uygulamaları eğitimlerini tamamlamıştır.
Özel eğitim merkezinde çocuklarda gelişim geriliği, gelişimsel bozukluklar, bebek çocuk ve ergenlerde görülen psikolojik sorunlar alanında çalışmışlardır.
İlk okul, orta okul ve liselerde ailelere ve çocuklara ve öğretmenlere yönelik birçok seminer vermiştir. Verdiği seminerleri akran zorbalığı, öfke ve stres ile baş etme, sınav kaygısı, ekran bağımlılığı, Otizim , Mental retardasyon, Özgül Öğrenme Güçlüğü , Kuşaklar arası farklılığı anlamak alanlarında seminerler vermiştir.

Yetişkin Değerlendirme Testleri

 • MMPI
 • Beier Cümle Tamamlama
 • SCL 90-R Ruhsal Belirti Tarama Listesi
 • KSE Kısa Semptom Envanteri
 • Beck Anksiyete ve Beck Depresyon Ölçeği
 • Kent EGY ve Porteus Labirentleri
 • Mini Mental Test
 • ACE-R Addenbrooke’s Kognitif Tarama Envanterler

ÇALIŞMA ALANLARI:

Çocukluk Dönemi

 • Nörogelişimsel Bozukluklar( Otizm Spektrum Bozukluğu..)
 • Çocukluk Çağı Kaygı ve Korkular
 • Bağlanma Bozuklukları ve Ebeveyn Danışmanlığı
 • Çocuklarda Davranım Problemleri
 • Ailevi Yaşantıdaki Değişikliklerde Psikolojik Destek (Ölüm, Taşınma vb.)
 • Boşanma Dönemi Adaptasyon Zorluklarına Psikolojik Destek
 • Ders Çalışma ve Okuma Problemleri
 • Travmalar ve İstismar (Fiziksel, Duygusal,)
 • Yeme Bozuklukları
 • Kardeş Kıskançlığı
 • Çocukluk Çağı Mastürbasyon
 • Öfke Yönetimi ve Davranım Bozuklukları
 • Sosyal Kaygılar, İçe Dönüklük ve Özgüven Problemleri
 • Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite ve Dürtüsellik
 • Özgül Öğrenme Güçlükleri (Disleksi, Diskalkuli, Disgrafi)
 • Tırnak Yeme
 • Uyku Problemleri
 • Okul Dönemine Başlama Uyum Problemleri
 • Okul Olgunluğu Değerlendirmesi
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu
 • Çocuklarda (OKB) Obsesif Kompulsif Bozukluk
 • Çocukluk Dönemi Travmaları
 • Kayıp ve Yas
 • Öfke Problemleri
 • Okula Uyum Problemleri

Çocuk Değerlendirme Testleri

 • D-2 Dikkat Testi
 • Burdon Dikkat Testi
 • Frankfurter Dikkat Testi
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
 • Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)
 • Gesell Testi
 • Bender-Gestalt Görsel Motor Algılama Testi
 • Frostig Gelişimsel-Görsel Algı Testi
 • Catell 2A
 • Porteus Labirent Testi
 • Benton Görsel Bellek Testi
 • Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi
 • Good Enough
 • Kelime Söyleyiş Testi

Ergenlik Dönemi

 • Ergenlik Dönemi Kaygı ve Korkuları
 • Sosyal Kaygılar, İçe Dönüklük ve Özgüven Problemleri
 • Stres Yönetimi
 • Öğrenci Koçluğu
 • Uyum ve Davranım Bozuklukları
 • Sınav Kaygısı
 • İnternet Kullanımını Çerçevelemek
 • Takıntılar
 • Panik Bozukluk
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu
 • Ölüm Sonrası Yas Süreci
 • Yeme Bozuklukları
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk
 • Aile ve Kişiler Arası İlişkilerin Yönetimi
 • Öğernme ve Eğitim Koçluğu

Yetişkinlik Dönemi

 • Duygudurum Bozuklukları (Depresyon, Bipolar Bozukluk)
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk
 • Borderline
 • Yeme Bozuklukları
 • Panik Bozukluk
 • Özgül Fobi, Sosyal Fobi ve Diğer Fobiler
 • Kayıp, Yas ve Ölüm Süreçleri
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu
 • Stres Yönetimi
Randevu Al