Sağlık turizmi; sağlığın korunması, geliştirilmesi veya hastalıkların tedavi edilmesi amacıyla kişilerin ikamet yerlerinden başka bir ülkeye seyahat ederek sağlık ve turizm olanaklarından yararlanmasıdır. Bu amaçla seyahat eden kişiye sağlık turisti denilmektedir. Türkiye’de ruhsatlandırılmış bir sağlık tesisinin (muayenehane, tıp merkezi, hastane, rehabilitasyon merkezi) yurtdışından hasta kabul edebilmesi için mutlaka T.C. Sağlık Bakanlığı’ndan uluslararası sağlık turizmi sağlık tesisi yetki belgesi alması gerekir. Aksi halde yurtdışından hasta kabul edemez.