ÖĞRENİM BİLGİLERİ

 • TRABZON LİSESİ 1973
 • İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1980
 • CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ 1985 UZMANLIK

ÇALIŞMA BİLGİLERİ/DENEYİM

 • VİRANŞEHİR DEVLET HASTANESİ 1986-1989 BAŞHEKİM
 • GÖLCÜK DEVLET HASTANESİ 1989-1999
 • 2000-2002 GEBZE DEVLET HASTANESİ
 • 2002-2008 GEBZE ANA ÇOCUK SAĞLIĞI MERKEZİ BAŞHEKİM
 • 2021 HALEN ÖZEL GEBZE CERRAHİ TIP MERKEZİ

ÇALIŞMA ALANLARI

 • Sağlam Çocuk Takibi, Büyüme ve Gelişimin İzlenmesi
 • -Emzirmenin Desteklenmesi ve Anne sütü Dostu Yaklaşım Uygulamaları
 • Beslenme ve Aşı Uygulamaları
 • Allerjik Hastalıklar ve Astım Tanı ve Tedavi
 • Ateşli ve Bulaşıcı Hastalıklar
 • Obezite
 • Ergen Sağlığı

KATILDIĞI KURSLAR

 • Pediatrik Astım Tedavisi kursu.. Türk Toraks Derneği 1994
 • Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Kursu.. İ.Ü Tıp Fakültesi Acil Pediatri ABD 1996
 • Astım ve Allerjik Hastalıklar Kursu.. TAİTAV-AİD 1999
 • Stratejik Hastane Yönetimi Kursu.. Hacettepe Üniversitesi Finansal Araştırmalar Merkezi 1999
 • Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu.. 37.Türk Pediatri Kongresi 2001
 • Sosyal Pediatri Kursu.. Hacettepe Üniversitesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 2002
 • Temel Akciğer Radyolojisi Kursu.. Türkiye Solunum Araştırmaları Vakfı 2002
 • İnfantil Kalça Ultrasonografisi Okuma ve Değerlendirme Kursu.. TOTBİD 2003
 • Pediatrik Mekanik Ventilasyon Kursu.. 39.Türk Pediatri Kongresi 2003
 • Allerjik Hastalarda Uygulamalı Tanı ve Tedavi Yöntemleri Kursu..xıı. Ulusal Allerji Kongresi 2004
 • Gelişimsel Pediatri Kursu.. 41.Türk Pediatri Kongresi 2005
 • Temel Allerji ve İmmünoloji Kursu.. xıv. Ulusal Allerji ve İmmünoloji kongresi 2006
 • Astım Kursu.. Dünya Astım Kongresi 2007
 • Çocuklarda Nörolojik Değerlendirme Kursu.. 29.Pediatri Günleri 2007
 • Hematoloji Kursu.. 6.Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi 2007
 • Allergic Rhinitis Course..5th. Rhinocamp, EAACI ENT 2010
 • Çocuk Yoğun Bakım Kursu..56.Türkiye Milli Pediatri Kongresi 2012
 • International Summit on the Identification and Management of Children with Feeding Difficulties Course.. Abbott Nutrician 2013
 • Çocuk Acil Kursu.. 50. Türk Pediatri Kongresi 2014
 • Sağlam Çocuk İzlem Kursu.. TPK Pratikte Güncellemeler Sempozyumu 2015
Randevu Al