Kişisel Verilerin İşlenmesi Genel Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusunun Kimliği

Biz, Opiamed Sağlık Medikal Kozmetik Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti (Özel İlgi Çocuk ve Fizik Tedavi Tıp Merkezi) olarak kişisel verilerinizin güvenliğini oldukça önemsiyor ve mahremiyetinize saygı duyuyoruz. Bu itibarla tüm kişisel verilerinizin, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (“Kanun”) kapsamında, “Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik”, “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ” ve diğer tüm ilgili mevzuatları göz önünde bulundurarak, “Veri Sorumlusu” sıfatımız ile hangi koşullarda elde edildiğini, nasıl işlendiğini, saklandığını ve hangi koşullarda kimler ile paylaşıldığını ve bu kişisel bilgileriniz ile ilgili haklarınızı aşağıda bilginize sunuyoruz.

Kişisel Verilerinizin Toplanması, İşlenmesi ve Saklanması

Kişisel verileriniz, ilgili kanunlar başta olmak üzere, Tıp Merkezlerinin tabi olduğu yönetmelik ve resmi mevzuat tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde toplanmakta, işlemekte ve ilgili kanunlarda öngörülen sürelerle saklanmaktadır.

Özel İlgi Çocuk ve Fizik Tedavi Tıp Merkezi, kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK’ nın 12. maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle, erişim yönetimi gibi yazılım anlamında tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda açıklanan amaçlarla KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri ve ilgili düzenlemeler kapsamında, kanunen sağlamakla yükümlü olduğumuz hizmetlerin ifası ve kayıt altına alınması amaçlı, ilgili sigorta şirketleri, kamu kurumları ve kuruluşlara aktarılmaktadır.

İşe giriş sağlık raporları hususunda, ilgili raporlar yönlendirme yapan tüzel kuruluşlara (ilgili kişi onayı doğrultusunda) aktarılmaktadır.

Ayrıca veri aktarımı gereken durumlarda, aktarılmasını gerektiren sebeple sınırlı olmak kaydıyla yurt içindeki hizmetlerinden faydalanılan, bilgi teknolojileri, çağrı merkezi hizmetleri, SMS hizmetleri, arşiv, matbaa, kart basımı, dağıtım firması gibi hizmet sağlayıcılara ve iş birliği içerisinde olduğumuz diğer üçüncü tüzel kişilere, belli gizlilik anlaşması koşulları içerisinde aktarılmaktadır.

Kişisel verileriniz yurt dışına aktarılmamaktadır.

Kişisel Verileriniz Hususundaki Haklarınız

KVKK 11. Maddesi kapsamında, kişisel verileriniz hakkında bilgi edinme ve kanunda aksine bir madde yok ise silinmesini veya güncellenmesini talep etme hakkınız mevcuttur. KVKK’nın 13/1 maddesi uyarınca, haklarınızı kullanabilir ve ilgili taleplerinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle kurumumuza başvurabilirsiniz