Çocuklarda Adenoid Hipertrofisi (Geniz Eti Büyümesi)

ÇOCUKLARDA ADENOİD HİPERTROFİSİ (GENİZ ETİ BÜYÜMESİ)

Geniz eti herkesde var olan, adından da anlaşılacağı üzere genizde yani burnun arkasında bulunan vücudun bağışıklık sistemi içerisinde yer alan bir yumuşak dokudur. Vücuda burundan giren virus, bakteri, toz gibi her türlü partikülü tutarak vücut savunmasına katkıda bulunur.

Geniz eti büyümesine neden olan etkenler nelerdir?
Viral ve bakteriyel enfeksiyonlar

Alerji

Sigara veya herhangi bir rahatsız edicimaddeye maruziyet

Mide sıvılarının genize gelmesi yani Gastroözefageal reflü.

Geniz eti her insanda bulunmasına rağmen alerjisi olan, sigaraya maruz kalan, sık üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren, reflüsü olan çocuklarda rahatsızlığa neden olacak düzeyde büyük olabilmektedir.

Geniz eti hipertrofisinin belirtileri nelerdir?
Ağzı açık uyuma, horlama.

Burundan nefes almakta zorlandığı için çoğunlukla ağzın sürekli açık olması, dudaklarda kuruma.

Ağız kokusu

Sık kulak enfeksiyonu ve bunun sonucunda oluşabilecek işitme azlığı.

Sürekli burun akıntısı, geçmeyen öksürük, seste değişme.

Nasıl Tanı Konulur?
Tanı hastanın şikayetleri, risk faktörlerinin bulunup bulunmaması ve fizik muayene ile konulur.

Ayrıntılı bir şekilde kulak, burun, boğaz muayenesi yapılmalıdır. Endoskopik muayene, direk radyolojik grafi, ve ek kulak tetkikleri yapılabilir.

Nasıl tedavi edilir?
Tedavi hastadan hastaya değişebilir. Öncelikle altta yatan etkenler varsa bunlar ortadan kaldırmaya yönelik veya etkilerini en aza indirmeye yönelik tedaviler uygulanır. Bu tedavilerden sonuç alınamadığı taktirde cerrahi uygulanabilir.

Appointment

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.