ÖĞRENİM BİLGİLERİ

 • GİRNE AMERİCAN UNİVERSİTY 2013-2016 MSC. COUNSELİNG PSYCHOLOGY (GRADUATED WİTH HİGH HONOUR)
 • GİRNE AMERİCAN UNİVERSİTY 2009-2013 BSC. PSYCHOLOGY (GRADUATED WİTH HİGH HONOUR)
 • ORUÇ REİS ANADOLU LİSESİ, FEN BİLİMLERİ

ÇALIŞMA BİLGİLERİ/ DENEYİM

 • 2015-2021 ÖZEL GEBZE MEDAR HASTANESİ- UZMAN PSİKOLOG
 • 2013-2015 SARPUS MANAGEMENT LTD- İNSAN KAYNAKLARI VE İŞ PSİKOLOGU
 • 2014-2015 GİRNE AMERİCAN UNİVERSİTY – PROF. DR. BEKİR DEMİRKOL ASİSTANI
 • 2014-2014 PİRELLİ – İNSAN KAYNAKLARI VE İŞ PSİKOLOJİSİ STAJI
 • 2013-2013 DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ -STAJYER PSİKOLOG
 • 2012-2013 GİRNE AMERİCAN UNİVERSİTY- DR. E. GABRİEL NWEKE ASİSTANI
 • 2012-2012 GİRNE ASKERİ HASTANESİ- STAJYER PSİKOLOG
 • 2012-2012 KOCAELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ- STAJYER PSİKOLOG
 • 2011-2012 GİRNE AMERİCAN UNİVERSİTY- PROF. DR. MARK ASHTİON SMİTH ASİSTANI
 • 2010-2013 GİRNE AMERİCAN UNİVERSİTY- KÜTÜPHANE ASİSTANLIĞI
 • 2010-2012 DIADIKASIA SA- AVRUPA BİRLİĞİ TAKIM LİDERİ ASİSTANLIĞI
 • 2009-2010 GİRNE AMERİCAN UNİVERSİTY- DR. AYŞE ŞAT MUHTAROĞLU ASİSTANI

ÇALIŞMA ALANLARI

 • YETİŞKİN PSİKOTERAPİ
 • ÇOCUK VE ERGEN PSİKOTERAPİSİ
 • ÇİFT VE AİLE TERAPİSİ
 • EMDR TERAPİSİ
 • HİPERAKTİVİTE VE DİKKAT BOZUKLUĞU
 • KAYGI BOZUKLUKLARI
 • DUYGU DURUM BOZUKLUKLARI
 • YEME BOZUKLUKLARI
 • ÖZGÜL FOBİLER
 • WISC-R ZEKÂ TESTİ
 • DENVER-2 GELİŞİM TARAMA TESTİ
 • MOXO DİKKAT TESTİ
 • METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUĞU TESTİ
 • MMPI- KİŞİLİK TESTİ

SERTİFİKALAR

 • WESCHLER ZEKA TESTİ UYGULAYICI SERTİFİKASI
 • EMDR TERAPİSİ UYGULAYICI SERİFİKASI
 • MOXO DİKKAT TESTİ UYGULAYICI SERTİFİKASI
 • DENVER-2 GELİŞİM TARAMA ENVANTERİ UYGULAYICI SERTİFİKASI
 • ÇOCUK VE ERGEN TERAPİSİ SERTİFİKASI
 • OYUN TERAPİSİ SERTİFİKASI
 • MASAL TERAPİ SERTİFİKASI
 • MONTESSORİ EĞİTİMİ SERTİFİKASI
 • DİSLEKSİ EĞİTİMİ SERTİFİKASI
 • ÇOCUK RESİMLERİ ANALİZLERİ SERTİFİKASI
Randevu Al